Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Tỉnh Quảng Ngãi
xa hoi
395 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
02553835649
0914429844
quytreemquangngai@gmail.com
(Báo Quảng Ngãi)- 10 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã không ngừng nỗ lực để chăm lo cho trẻ em kém may mắn trong cuộc sống. Quỹ Bảo trợ trẻ em  tỉnh đã trở thành cầu nối giữa cá

→ Xem tiếp 0 bình luận   0 lượt chọn tin